SmartPożyczka


SMART pożyczka przez internet lub SMS:
Mądry wybór w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach życiowych!

W życiu każdego z nas zdarzają się nieplanowane wydatki. Warto wiedzieć gdzie znaleźć szybką pomoc i uzyskać potrzebne pieniądze. Szybkie pożyczki przez INTERNET lub za pośrednictwem wiadomości SMS to sposób na to, żeby gotówka trafiła na Twoje konto bankowe w ciągu kilku minut. Jeśli potrzebujesz krótkoterminowej pożyczki – SMART pożyczka jest rozwiązaniem którego szukasz!
Informacje dotyczące pożyczkodawcy:

MAŁA POŻYCZKA Sp z o.o. z siedzibą w Białymstoku (15-399), ul. Składowa 12, telefon: 795 888 820 jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000355948, NIP 9662029390, REGON 200358089, Kapitał zakładowy 5000 zł Pożyczkobiorca udziela pożyczek gotówkowych na okres 5, 10, 15, 20, 25, 30 dni, na kwotę od 200 zł do 1000 zł oraz działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodekscie Cywilnym oraz Ustawie o Kredycie Konsumenckim.
* Reprezentatywny przykład:

Jednorazowa opłata rejestracyjna wynosi 0,01 zł. Pierwsza pożyczka wybrana na okres 5 lub 10 dni jest całkowicie za 0 zł. Jej RRSO wynosi 0%, opłata przygotowawcza 0%, prowizja 0 zł. Brak spłaty pożyczki w terminie spowoduje, że Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty łącznej kwoty pożyczki, na którą składają się: kwota pożyczki, prowizja za udzielenie pożyczki oraz koszty związane z podjętymi czynnościami przez Pożyczkodawcę mającymi na celu odzyskanie należności od Pożyczkobiorcy.
Przedłużenie pożyczki oraz opóźnienie w spłacie pożyczki:

Pożyczkobiorca ma możliwość przedłużenia okresu spłaty Kwoty Pożyczki. Okres pożyczki zostanie przedłużony na 10, 20 lub 30 dni po opłaceniu kwoty, której wartość uzależniona jest od terminu wybranego przedłużenia i wysokości posiadanej pożyczki zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. W przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki Pożyczkodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia działań mających na celu zwrot pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Pożyczkodawca wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty telefonicznie, wysyłając wiadomość SMS, e-mail lub pisemne wezwanie do zapłaty. Pożyczkobiorca zostanie obciążony kosztami pisemnego wezwania do zapłaty drogą pocztową w wysokości 29 zł za przesłanie wezwania po upływie 30 dni od terminu spłaty pożyczki. W razie konieczności dochodzenia zwrotu pożyczki na drodze postępowania sądowego koszty ponosi Pożyczkobiorca.